Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Kolejne granty Funduszu