Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- RESJOTIS: Londyńskie tawerny