Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Z tekstem gwarowym jest łatwiej