Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Zbliża się pogrzeb basów