Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Puchar dla PSP w Cz. Cieszynie