Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Polskie sukcesy górnosuszan