Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Sobotni Szybolet Literacki (23)