Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Harcerze budowali kościół