Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Książka o Polakach i Czechach