Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- W trójskoku liczy się szybkość