Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Zyski, straty i różnice