poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: PL: Bazylego, Bernardyna, Krystyny| CZ: Zbyšek
Glos Live
/
Nahoru

Fundusz rozdał milion koron | 10.06.2017

Ten tekst przeczytasz za 2 min.
Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia zebrała się 30 maja. Fot. Witold Kożdoń

Ponad 1 milion koron trafi w najbliższym czasie do polskich organizacji w naszym regionie, a wszystko za sprawą Funduszu Rozwoju Zaolzia będącego elementem strategii rozwoju polskości na Zaolziu, potocznie zwanej „Wizją 2035”.


W drugim kwartale br. do Kongresu Polaków w RC napłynęło z różnych zakątków Zaolzia 31 wniosków grantowych, a kolejne 4 aplikacje były tzw. wnioskami sterowanymi przez Radę Kongresu Polaków. Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia zebrała się na swym drugim posiedzeniu 30 maja i po ocenie nadesłanych dokumentów jej członkowie postanowili wesprzeć finansowo 25 przedsięwzięć. Trzy wnioski zwrócono do poprawy, a siedem odrzucono. Łącznie komisja grantowa postanowiła wydać 1 041 210 koron, z czego 754 tys. trafiły do wnioskodawców, a około 300 tys. koron wesprze przedsięwzięcia zgłoszone przez Radę Kongresu Polaków. Natomiast od początku roku Fundusz wsparł już polskie organizacje kwotą 1 567 310 kc.

Wśród zadań, które w tzw. „drugim rozdaniu” mogą liczyć na finansową pomoc Funduszu, jest m.in. stworzenie klubu biało-czerwonego kibica w Miejscowym Kole PZKO w Boconowicach, projekt „Bajkowa Osówka” wymyślony przez działaczy MK PZKO Końska-Osówka czy wyjazd członków Rodziny Katyńskiej do Warszawy pn. „Zostały po nich nie tylko guziki”. Wysoko oceniona została również organizacja obozu gromad zuchowych „Koniki Morskie” i „Wilczęta” zgłoszona przez Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej.

– Obóz odbędzie się w lipcu na Sewerce. Zanim jednak rozpoczęliśmy starania o pieniądze na ten projekt, spotkaliśmy się z przedstawicielami Kongresu Polaków, którzy przedstawili nam możliwości, jakie stwarza Fundusz Rozwoju Zaolzia. Z kolei w zredagowaniu dokumentu pomógł nam Michał Przywara – mówi autorka wniosku, przewodnik Katarzyna Martynek.

Informacje, które projekty otrzymały w maju finansowe wsparcie Funduszu Rozwoju Zaolzia, znajdują się na internetowej stronie Kongresu Polaków w RC : www.polonica.cz.Może Cię zainteresować.