czwartek, 8 czerwca 2023
Imieniny: PL: Ady, Celii, Medarda| CZ: Medard
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Kolejne pieniądze przyznane | 05.03.2021

1 marca, po raz siedemnasty, zebrała się Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia. Tym razem jej członkowie ocenili sześć nadesłanych wniosków o dofinansowanie. Pięć z nich zaakceptowali, a jeden odrzucili.

– Obecnie, ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne, wszelkie posiedzenia organów Kongresu Polaków w RC odbywają się on-line. Podobnie było z poniedziałkowym posiedzeniem Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia, która także obradowała on-line – informuje Piotr Polok, szef Kancelarii Kongresu Polaków w RC.

Po dyskusji Komisja Grantowa postanowiła przyjąć i dofinansować kwotą 100 tys. koron „Dolański Gróm 2021”, organizowany przez Miejscowe Koło PZKO w Karwinie-Frysztacie. Na wsparcie w wysokości 35 tys. koron może liczyć projekt „Poznajemy Śląsk Cieszyński 2021” polskiej podstawówki w Karwinie-Frysztacie. 31 tys. koron przyznano Stowarzyszeniu Przyjaciół Polskiej Książki na publikację tomu poezji „Na zdrowie” Marty Bocek. 17 500 koron otrzymała Macierz Szkolna w Łomnej Dolnej na projekt „Abecadło z pieca spadło”, jednak środki finansowe zostaną przelane na konto dopiero po rejestracji organizacji w sądzie, najpóźniej do 31 marca 2021 r. Komisja Grantowa FRZ postanowiła dofinansować również kwotą 73 tys. koron tegoroczne obozy językowe Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Zaleca przy tym, by zrealizować to przedsięwzięcie przy współpracy z Centrum Polskim Kongresu Polaków w RC.

Oficjalny protokół z marcowego posiedzenia Komisji Grantowej FRZ jest dostępny na odświeżonej i unowocześnionej stronie internetowej Kongresu Polaków w RC: polonica.cz. 


Może Cię zainteresować.