Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Po wakacjach pierwszoklasiści z polskich szkół na Zaolziu otrzymają tornistry
 
Reklamuj się u nas