sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: PL: Jolanty, Lotara, Wita| CZ: Vít
Glos Live
/
Nahoru

Fundacja Volens: konkurs grantowy „Polska jest spoko” dla polskich i polonijnych organizacji w Czechach | 23.08.2023

Fundacja Volens ponownie ogłasza konkurs grantowy pod nazwą „Polska jest spoko”. Uczestniczyć w nim mogą polskie i polonijne organizacje działające na terenie Republiki Czeskiej. Celem konkursu jest wsparcie mikroprojektów, które promują kulturę i dziedzictwo Polski za granicą. Zostało jeszcze tylko kilka dni na złożenie wniosku!

Ten tekst przeczytasz za 1 min. 45 s
Fot. canva.com

Przydział środków na realizację projektów odbywa się na podstawie otwartego konkursu. Wyboru projektów do dofinansowania dokona komisja konkursowa, posługując się jednolitymi kryteriami oceny wniosków.

Fundacja Volens przyznaje środki finansowe na realizację projektów o wartości do 10 tysięcy złotych. Projekt finansowany  jest ze środków Kancelarii Prezes Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Mikroprojekty, które promują kulturę i dziedzictwo Polski za granicą

Projekty, jakie zostaną dofinansowane w ramach konkursu, powinny mieć zasięg lokalny lub regionalny na terenie Republiki Czeskiej. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia na spotkanie dwóch grup lokalnych z różnych regionów realizujących wspólne działanie. Projekty mają być związane z promocją kultury wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą, a także aktywizacją środowisk polonijnych w kontekście budowania ich świadomości historycznej i wzmacniania ich więzi z krajem.

W wydarzeniach mogą brać udział osoby innej narodowości niż polskiej, pod warunkiem, że nie będą podstawową grupą odbiorców, a ich udział jest podyktowany charakterem projektu. W wydarzeniach tych mogą też brać udział osoby z Polski, jeśli udział ich jest uzasadniony zakresem tematycznym projektu i niezbędny w celu osiągnięcia zaplanowanych efektów.

Składanie wniosków trwa do końca tygodnia

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski do dnia 26 sierpnia 2023 roku, a projekty powinny być realizowane w okresie od 11.8 do 1.12.2023 roku. Należy również zapoznać się z regulaminem konkursu. W przypadku pytań fundacja zaprasza do kontaktu mailowego: ok@fundacjavolens.pl.Może Cię zainteresować.