czwartek, 23 marca 2023
Imieniny: PL: Feliksa, Konrada, Zbysławy| CZ: Ivona
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki podsumowało rok. Wydało... | 09.03.2023

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki podsumowało ubiegły rok i wybrało zarząd na kolejne trzy lata. Zebranie odbyło się w środę w Czeskim Cieszynie. Do najnowszych przedsięwzięć organizacji należy wydanie książki Bronisława Liberdy „Notatki o życiu, Zaolziu, sztuce i przemijaniu”.

Zebranie SPPK odbyło się w salce Centrum Polskiego w budynku ZG PZKO. Fot. DANUTA CHLUP

Skład zarządu doznał minimalnych zmian. Prezesem będzie nadal Anna Pomykacz, wiceprezesem Helena Legowicz, skarbnikiem Ewa Sikora, członkami zarządu Marcela Wierzgoń i Zenon Wirth. Wybrano także komisję rewizyjną w składzie: Dana Wirth, Joanna Schönwald i Alexandra Zdražil. 

W ubiegłym roku SPPK zrealizowało kilka projektów, na które otrzymało dofinansowanie z programów dotacyjnych miasta, województwa morawsko-śląskiego, Ministerstwa Szkolnictwa RC, Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP za pośrednictwem Fundacji Volens oraz z Funduszu Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków w RC. 

Odbyła się popularna impreza „Z książką na walizkach” skierowana do uczniów szkół podstawowych, projekt „Tu się czyta” dla młodzieży ze szkół średnich czy też projekt „Polska półka”, w ramach którego zakupiono książki dla pierwszoklasistów z całego Zaolzia, którzy zapiszą się do bibliotek. 

– Dofinansowanych zostało kilka spotkań autorskich z pisarzami z Polski, które odbyły się w bibliotekach w Karwinie, Czeskim Cieszynie i Trzyńcu. Wydaliśmy książkę Bronisława Liberdy „Notatki o życiu, Zaolziu, sztuce i przemijaniu” – poinformowała prowadząca zebranie Helena Legowicz. 
Uczestnicy mogli zapoznać się z publikacją zawierającą zapiski Liberdy z lat 1984-2015, wybrane i zredagowane przez Renatę Putzlacher. Legowicz poinformowała, że biblioteki z Zaolzia prowadzące polskie księgozbiory mogą bezpłatnie podjąć po jednym egzemplarzu w siedzibie SPPK w budynku ZG PZKO w Czeskim Cieszynie. To samo dotyczy polskich szkół podstawowych i średnich. W siedzibie SPPK oraz w księgarni Wirthów można także kupić książkę.  

Na zebraniu omawiano ponadto plany na nowy rok. Ponownie odbędzie się sztandarowa impreza „Z książką na walizkach”. Rozmawiano o możliwościach organizowania spotkań autorskich z dofinansowaniem dotacyjnym, wiceprezes zachęcała obecnych, wśród których były głównie bibliotekarki, do proponowania nowych projektów. Uchwalono drobne zmiany w statucie, przede wszystkim w artykule drugim, w którym podkreślono, że celem SPPK jest wspieranie czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki liczy aktualnie 51 członków. 


Może Cię zainteresować.