Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Czar kolęd jeszcze trwa. W niedzielę pośpiewamy w Karwinie-Frysztacie
 
Reklamuj się u nas