czwartek, 23 marca 2023
Imieniny: PL: Feliksa, Konrada, Zbysławy| CZ: Ivona
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Śląskie: Rok 2023 Rokiem Józefa Buzka. Polski statystyk, ekonomista i polityk pochodził z Końskiej | 11.01.2023

W roku 2023 w województwie śląskim przypominana będzie postać profesora Józefa Buzka, polskiego statystyka, ekonomisty, polityka i posła na Sejm Ustawodawczy. Patron tego roku urodził się w 1873 roku w Końskiej. 

Fot. NAC/Wikimedia Commons
 

Decyzję o wyborze człowieka pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego na patrona roku 2023 Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił jeszcze w grudniu. Inicjatywę wniósł radny sejmiku Andrzej Molin. 
 
Józef Buzek przyszedł na świat w Końskiej 16 listopada 1873 roku. Był statystykiem, ekonomistą, politykiem, posłem na Sejm Ustawodawczy i senatorem I kadencji w II RP. Był absolwentem gimnazjum w Cieszynie, studiował w Krakowie, w Wiedniu oraz we Lwowie. Nosił tytuł profesora zwyczajnego nauki i prawa administracyjnego. Był krewnym premiera Jerzego Buzka (stryjeczny dziadek).

W polityce znany był jako członek Ligi Narodowej, należał do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Ponadto pełnił funkcję posła do sejmu austriackiego, w którym należał do Koła Polskiego będąc jego wiceprzewodniczącym.
Był też generalnym referentem Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu, a także ekspertem delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku zajmującym się zagadnieniami gospodarczymi.
 
Szefował również Głównemu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie. W latach 1919–1922 sprawował mandat posła na Sejm z listy PSL „Piast”. Zgłosił projekt konstytucji Polski jako państwa federalnego, który został odrzucony przez Sejm. W 1920 współpracował przy tworzeniu Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. W latach 1922–1927 był senatorem.
  
27 listopada 1929 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w Cieszynie 22 września 1936 roku. Zgodnie z jego wolą został pochowany na cmentarzu w Końskiej. 
 
Wśród planowanych na ten rok wydarzeń znajduje się m.in. konferencja naukowa, która ma się odbyć w październiku w Uniwersytecie Śląskim. Do tematu będziemy wracali. Może Cię zainteresować.