wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: PL: Ilony, Jerzego, Wojciecha| CZ: Vojtěch
Glos Live
/
Nahoru

Kongres Polaków na placu budowy | 12.03.2015

Siedziba Kongresu Polaków oraz lokale polskich organizacji, w tym również naszej redakcji, mieszczące się w budynku Szkoły Albrechta w Czeskim Cieszynie, znalazły się na placu budowy. Część budynku znajdująca się po lewej stronie od wejścia do siedziby KP ma bowiem zostać wykorzystana do celów socjalnych.

Ten tekst przeczytasz za 1 min. 45 s
Fot. Norbert Dąbkowski


Wcześniej ta część budynku należała do szkoły rolniczej, która w wyniku połączenia dwu czeskocieszyńskich szkół średnich, działa obecnie w ramach jednej Szkoły Albrechta. Od ub. lata trwa tutaj remont. Jego wynikiem będą mieszkania socjalne, których gospodarzem będzie bogumiński Domov Jistoty. Według rzeczniczki Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie, PetryŠpornovej, remont zostanie zakończony w lipcu br. Powstanie tutaj siedem mieszkań chronionych, w których od września znajdzie nowy dom 12 osób z chronicznym upośledzeniem psychicznym.

Jakby tego było mało, obecnie ruszył kolejny remont. Tym razem dotyczy on Szkoły Albrechta, w której ma swoje pomieszczenia również Kongresów Polaków, jego Ośrodek Dokumentacyjny, organizacje polskie skupione w Kongresie oraz redakcja „Głosu Ludu”.

– Budynek dawnej szkoły rolniczej, który przejęliśmy w ramach łączenia szkół, jest w bardzo złym stanie. Niemniej naszym obowiązkiem jest doprowadzenie go do porządku, zapewnienie uczniom odpowiedniego zaplecza. To wiąże się z koniecznością przeprowadzenia remontu, którego pierwszym etapem jest wymiana okien i docieplenie budynku – wyjaśnia dyrektor Szkoły Albrechta w Czeskim Cieszynie, Wanda Palowska. – Najpierw zostaną wymienione okna na górze, nad Kongresem Polaków, gdzie wcześniej był internat. Potem przyjdzie kolej na Kongres i redakcję „Głosu Ludu” – dodaje dyrektorka.

Prace powinny zakończyć się do października. W styczniu zaś ma ruszyć kolejny remont. Tym razem w byłym internacie, którego pomieszczenia zostaną przekształcone w klasopracownie.

Szerzej na ten temat przeczytacie w czwartkowym „Głosie Ludu”.
Może Cię zainteresować.