poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: PL: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca| CZ: Magdaléna
Glos Live
/
Nahoru

Dwunastu zamordowanych pozostało w pamięci  | 19.09.2023

Dwanaście imion i nazwisk, dwunastu zamordowanych mężczyzn... Zginęli z rąk niemieckiego okupanta w pierwszych tygodniach II wojny światowej – 18 września 1939 roku. We wtorek polskie organizacje z Zaolzia przygotowały uroczystość wspomnieniową przy mogile ofiar niedaleko kopalni Barbara.

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 15 s
Uroczystość wspomnieniowa przy mogile ofiar niedaleko kopalni Barbara. Fot. Danuta Chlup
Na granicy między Suchą Górną a Karwiną rozciąga się las. To tam, niedaleko kopalni Barbara, przed 84 laty straciło życie dwunastu Polaków, w większości górników, zamieszkałych w Suchej Średniej, Stonawie, Łąkach i Orłowej.
– Już 9 września w Suchej Średniej aresztowano grupę ośmiu osób. O losie większości zastrzelonych zaważyło to, że uznano ich za powstańców śląskich, przy czym argumentowano znalezionym spisem abonentów gazety powstańczej – przypomniał prowadzący wydarzenie Stanisław Gawlik. Dodał,że pozostali czterej zamordowani w lesie zostali straceni za udział w ruchu oporu. Grób zmuszeni byli wykopać więźniowie, których przywieziono ciężarówką z karwińskiego więzienia. Syn jednego z nich, Ryszard Kozieł, obecny był na uroczystości.
Uroczystość zainaugurowali uczniowie polskiej szkoły w Suchej Górnej, którzy na pamiątkę 12 zamordowanych postawili na ich grobie 12 zapalonych zniczy. Następnie połączone chóry z Miejscowych Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Suchej Górnej i Stonawie wykonały kilka pieśni pod dyr. Haliny Pribuli. Pierwszą z nich była „Gaude Mater Polonia”. Wartę honorową przy pomniku trzymali umundurowani górnicy z kopalń Barbara i Gabriela. Władysław Kristen reprezentujący harcerzy – seniorów wezwał do symbolicznego apelu poległych Polaków na frontach, w powstaniach, z rąk niemieckich oprawców, jak i sowieckiej NKWD. Przywołał także pamięć zaolziańskich ofiar masowych egzekucji w Żywocicach, Nawsiu, Mostach koło Jabłonkowa, Pietwałdzie, Suchej Górnej i innych miejscowościach.
Kwiaty na grobie zamordowanych złożyli: wiceprezydent Karwiny Andrzej Bizoń, który objął uroczystość honorowym patronatem, konsul Stanisław Bogowski z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, delegacja grona pedagogicznego i uczniów polskiej szkoły w Suchej Górnej, tamtejszego Miejscowego Koła PZKO, stowarzyszenia Olza Pro, Rodziny Katyńskiej, Coexistentii, Związku Bojowników o Wolność. 
Uroczystość zakończono modlitwą za zmarłych oraz „Rotą”.
Więcej wkrótce w papierowym wydaniu „Głosu”.
 
GALERIE uroczystosc
 


Może Cię zainteresować.