wtorek, 30 maja 2023
Imieniny: PL: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama| CZ: Ferdinand
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Legitymacje szkolne na start! Kongres Polaków w RC zachęca do zawnioskowania o polski dokument  | 01.09.2022

248 uczniów rozpoczyna naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych z polskim językiem nauczania na Zaolziu. Większość 1 września, niektóre dopiero w poniedziałek. Wszyscy pierwszoklasiści oprócz "Bonu Pierwszaka" i książki "Cudowny chleb" Józefa Ondrusza otrzymają też wnioski o legitymację szkolną. 

Fot. mat. pras. KP

 
Kongres Polaków w Republice Czeskiej wraz z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie zachęcają rodziców pierwszoklasistów do wyrobienia ich pociechom legitymacji szkolnej - takiej, jaką mają ich równieśnicy w szkołach w Polsce. 
 
Dokument ma nie tylko charakter symboliczny - identyfikacja ucznia szkoły z językiem polskim, ale też praktyczny. Dzięki niemu uczeń zyskuje bowiem 37 proc. zniżkę na jednorazowe przejazdy transportem kolejowym na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, 49 proc. zniżkę na zakup biletu miesięcznego w pociągach osobowych, pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, Ponadto z legitymacją szkolną dziecko kupi tańsze bilety wstępu do muzeów, parków narodowych i innych atrakcji turystycznych. 
 
Podczas oficjalnego rozpoczęcia edukacji szkolnej uczniowie otrzymują formularz do wypełnienia przez rodziców, który następnie przekazują go do szkoły.
 
Jak czytamy w specjalnym liście do rodziców wystosowanym przez prezesa Kongresu Polaków w Republice Czeskiej Mariusza Wałacha, "legitymacja jest również traktowana jako dowód przynależności do wspólnoty Polaków i może być w przyszłości argumentem, ułatwiającym pozyskanie środków w licznych programach grantowych". Chodzi m.in. o uzyskanie dofinansowania do organizacji zielonej szkoły czy o inne konkursy grantowe organizowane na terenie Zaolzia i dla mieszkańców Zaolzia.  
 
"Gratuluję serdecznie wyboru, bo nauka w szkole z polskim językiem nauczania jest gwarancją odpowiedniego rozwoju intelektualnego dziecka" - dodaje w liście Wałach. 
 Może Cię zainteresować.