sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: PL: Danieli, Irwina, Małgorzaty| CZ: Markéta
Glos Live
/
Nahoru

Pierwsza Dama na Zaolziu. Agata Kornhauser–Duda w Lesznej Dolnej, Suchej Górnej oraz w Trzyńcu  | 28.03.2023

W poniedziałek 27 marca Agata Kornhauser–Duda, małżonka Prezydenta RP, przyjechała na Zaolzie. W  Lesznej Dolnej, Suchej Górnej oraz w Trzyńcu spotkała się z dziećmi, a w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie z przedstawicielami Macierzy Szkolnej w RC, dyrektorami polskich szkół, Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC i wykładowcami polonistyki na Uniwersytecie w Ostrawie i Ołomuńcu. 

Ten tekst przeczytasz za 5 min.
Agata Kornhauser–Duda podczas wizyty w Suchej Górnej. Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP
Pierwsza Dama przyjechała na Zaolzie w przededniu obchodzonego w Czechach Dnia Nauczyciela. Jednodniowy pobyt rozpoczęła od wizyty w przedszkolu w Lesznej Dolnej. Zwiedziła placówkę i przyjrzała się zajęciom ruchowo-kreatywnym „Powitanie wiosny”. Maluchy tańczyły, śpiewały i malowały oraz dzieliły się z prezydentową spostrzeżeniami na temat pierwszych wiosennych dni.

Uzdolnienia artystyczne zaprezentowali także uczniowie szkoły Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu. Występy Szkolnego Zespołu Folklorystycznego „Ondraszki” oraz Chórku Szkolnego „Wesoła Nutka” stworzyły niezwykłą atmosferę spotkania.

Pierwsza Dama podczas pobytu w szkole w Trzyńcu złożyła pedagogom życzenia. Wyraziła satysfakcję z powodu możliwości odwiedzenia Zaolzia i zapoznania się z polskim szkolnictwem w tym regionie.

Zwracając się do uczniów podkreśliła, że możliwość rozwijania talentów jest szczególnie cenna, a fakt że młodzież z tej szansy korzysta świadczy o jej dojrzałym podejściu do edukacji i przyszłości.

– Wszystkie umiejętności, które tu zdobędziecie to wasz kapitał, którego nikt wam nie zabierze. Cieszę się, że zdecydowaliście się na naukę w polskiej szkole, że poznajecie Polskę, a jednocześnie kulturę i historię regionu, w którym mieszkacie. Dziękuję za wasz wysiłek – mówiła.

W trakcie spotkania z pedagogami rozmawiano o nauczaniu języka polskiego jako obcego, ciągłym podtrzymywaniu kontaktu uczniów z Polską oraz aktualnych potrzebach środowisk polskich w dziedzinie oświaty. Agata Kornhauser–Duda zachęcała pedagogów, aby ich placówki dołączyły do akcji Narodowe Czytanie.

Małżonka Prezydenta RP gościła także w polskim przedszkolu w Suchej Górnej. Poznała podopiecznych placówki, z którymi rozmawiała o nauce języka polskiego i polskich symbolach narodowych, bajkowych postaciach, odkrywaniu świata i zawieraniu przyjaźni. W szkolnej świetlicy Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej uczniowie klas 1-3 skorzystali z możliwości rozmowy z Pierwszą Damą oraz jej pomocy przy odrabianiu lekcji.

W wystąpieniu towarzyszącemu wizycie w górnosuskiej szkole Agata Kornhauser–Duda zwróciła uwagę, że nauczyciele mierzą się z niełatwym zadaniem nauczania w polskiej placówce przy jednoczesnym poszanowaniu czeskiej kultury. – Państwu się to doskonale udaje – zaznaczyła.

Małżonka Prezydenta RP została zaproszona do udziału w obchodach Dnia Nauczyciela, podczas których dzieci zaprezentowały m.in. fragmenty utworów Adama Asnyka, tekst w gwarze, „Płyniesz Olzo” na skrzypce, kompozycje taneczne i wokalne.

W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie Agata Kornhauser–Duda spotkała się z przedstawicielami Macierzy Szkolnej w RC, dyrektorami polskich szkół, Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC oraz wykładowcami polonistyki na Uniwersytecie w Ostrawie i Ołomuńcu, a także przedstawicielami Kongresu Polaków w RC i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.

Spotkaniu towarzyszyła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi w rozwijaniu polsko–czeskiej współpracy naukowej oraz kulturalno-oświatowej odznaczone zostały Lidia Kosiec (Srebrny Krzyż Zasługi), Marta Kmeť  (Srebrny Krzyż Zasługi) oraz Urszula Czudek (Srebrny Krzyż Zasługi). W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył minister Andrzej Dera.

–  Proszę przyjąć te odznaczenia, jako wyraz uznania i wdzięczności za wykraczające daleko poza obowiązujące standardy pracy nauczyciela zaangażowanie w krzewienie polskiej kultury w Republice Czeskiej, a przede wszystkim na Zaolziu – mówiła Pierwsza Dama.

Nawiązała do dokonań odznaczonych, które poprzez nauczanie języka polskiego, działalność społeczną i kulturalną, promowanie polskich tradycji i dziedzictwa kulturowego, tworzenie publikacji i podręczników czy doskonalenie zawodowe nauczycieli w polskich szkołach na terenie województwa morawsko-śląskiego przyczyniły się do rozwijania polsko-czeskiej współpracy naukowej oraz kulturalno-oświatowej.

Agata Kornhauser–Duda podkreśliła, że Polacy mieszkający na Zaolziu „są bardzo aktywni, ale i bardzo skuteczni”. – Dziękuję, że integrują Państwo polską mniejszość narodową, a poprzez swoje działania budują Państwo pozytywny wizerunek Polski i Polaków w Republice Czeskiej – powiedziała.

Zapewniła, że działania te mają bezpośredni wpływ na dobre relacje między Polską a Czechami. Agata Kornhauser–Duda przywołała niedawna wizytę prezydenta Czech w Polsce, podczas której Petr Pavel zapewnił o woli wsparcia polskiej mniejszości w Czechach w zakresie edukacji.
 
GALERIE Agata Duda na Zaolziu
 


Może Cię zainteresować.