piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: PL: Brunona, Jana, Wery| CZ: Bořek
Glos Live
/
Nahoru

Polski i Polska są essa! | 30.04.2023

Polskę można poznawać na luzie. W tym tygodniu zakończył się projekt Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC skierowany do nauczycieli i uczniów drugiego stopnia polskich szkół podstawowych na Zaolziu zatytułowany „Essa! Polski!”.

Ten tekst przeczytasz za 3 min. 30 s
Uczniowie w multimedialnym muzeum Kościuszki. Fot. ARC TNP
– „Essa” to Młodzieżowe Słowo Roku 2022, które oznacza coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani – mieć essę, to to samo, co być na luzie. Występuje też jako okrzyk radości i triumfu, często to słowo jest wykorzystywane jako ekspresja pozytywnych uczuć – przybliża Barbara Kubiczek, członkini Zarządu TNP i metodyk Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego, które projekt ten przygotowało od strony merytorycznej.
Jak zaznacza, „essa” w połączeniu z „polski” wyraża przekonanie jego twórców, że język polski jest fajny, ciekawy, na luzie i że właśnie tak można również Polskę poznawać. Opracowując go, wychodzili oni z założenia, że uczniowie i nauczyciele szkół polskich w RC mają minimalny kontakt z żywym językiem polskim i zdecydowanie brakuje im polskiej interakcji językowej. Jako pierwsi na dwudniową wycieczkę edukacyjną do Krakowa wyjechali nauczyciele języka polskiego pełnych szkół podstawowych na Zaolziu. Tam wzięli udział w zajęciach na Uniwersytecie Pedagogicznym, prowadzonych przez specjalistów od dydaktyki.
Tematy wykładów dotyczyły edukacji dzieci i młodzieży w warunkach dwujęzyczności i wygłosili je Marzena Błasiak-Tytuła, Agnieszka Jasińska i Marek Pieniążek. Zaolziańscy poloniści uczestniczyli również w lekcji otwartej i jej omówieniu w jednej z krakowskich szkół podstawowych oraz obejrzeli spektakl „Pijacy” w Teatrze Bagatela.Tydzień później do dawnej stolicy Polski udali się uczniowie. Każda pełnoklasowa podstawówka mogła wydelegować dwie osoby z klas 7-9. To, jak podkreśliła Kubiczek, sprzyjało integracji oraz stanowiło swoistą nagrodę dla tych, którzy interesują się językiem polskim, są oczytani i uczestniczą w konkursach z języka polskiego. – To była naprawdę essa młodzież, ponieważ ta młodzież, która wyjechała z nami, była rewelacyjna, aktywna, słuchająca, komunikatywna i zainteresowana tym wszystkim, co się działo – przekonywała metodyk Centrum Pedagogicznego.
A działo się wiele. Była gra miejska w historycznym centrum Krakowa, wyjście na Kopiec Kościuszki połączone ze zwiedzaniem muzeum multimedialnego, zabawy językowe i logopedyczne, na Uniwersytecie Pedagogicznym udział w testach mapujących wśród zaolziańskich nastolatków poziom języka polskiego, a w Szkole Podstawowej nr 34 wspólne zajęcia z krakowskimi uczniami. – To, czego nauczyciele, a później uczniowie doświadczyli w czasie pobytu w Krakowie, było próbą, która miała pokazać, czy zmierzamy w dobrym kierunku. Okazało się, że tak. Dlatego „Essa! Polski!” chcemy kontynuować tak, by mogło z niego skorzystać jak najwięcej uczniów i nauczycieli – podsumowała Barbara Kubiczek.
O niezaprzeczalnych plusach projektu mówiła również dyrektorka polskiej szkoły podstawowej w Suchej Górnej Monika Plaškowa. W rozmowie z „Głosem” zwróciła uwagę na takie aspekty pobytu uczniów w Krakowie, jak kontakt z poprawnym, żywym, współczesnym językiem polskim i wynikającą z sytuacji konieczność samodzielnego posługiwania się nim czy zwiedzanie głównych zabytków Krakowa. – Ta inicjatywa na pewno zasługuje na  ciąg dalszy – dodała.
Pilotażowy projekt „Essa! Polski!” Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC wsparł Fundusz Rozwoju Zaolzia 62 tys. koron.


Może Cię zainteresować.