środa, 31 maja 2023
Imieniny: PL: Anieli, Feliksa, Kamili| CZ: Kamila
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Trzyniec: Droga Krzyżowa na Jaworowy  | 01.04.2023

Krzyż na Jaworowym, wzniesiony w 2016 roku, był celem sobotniej modlitewnej wyprawy około dwudziestoosobowej grupy z parafii rzymskokatolickiej w Trzyńcu. Uczestnicy modlili się Drogę Krzyżową na podstawie rozważań chorwackiego księdza Tomislava Ivančicia.

Uczestnicy pod krzyżem na Jaworowym. Fot. Danuta Chlup
Postawienie stalowego krzyża w pobliżu schroniska na Jaworowym było inicjatywą trzynieckiej parafii. Głównym motorem działań był Miloš Cienciala. On także co roku współorganizuje – wraz z Zofią Franek – Drogę Krzyżową, wybierając za każdym razem inne teksty do rozważań.
Trasa z Tyry należy do łatwych, dlatego w wymarszu połączonym z modlitwą mogą uczestniczyć także osoby starsze lub nie posiadające takiej kondycji, która umożliwiłaby im uczestnictwo w modnych dziś ekstremalnych Drogach Krzyżowych. Tak ma być również w przyszłości.
Za rok Droga Krzyżowa na Jaworowy odbędzie się ponownie w sobotę przed Niedzielą Palmową. A już w najbliższy wtorek można będzie przeczytać reportaż z tegorocznej edycji w papierowym wydaniu „Głosu”.  
 
GALERIE Droga Krzyżowa na Jaworowy
 


Może Cię zainteresować.