Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Nowy rekord jabłonkowskiego Caritasu