Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Pamiętają o pastorze Karolu Kuliszu. W obozie zagłady w Buchenwaldzie odsłonięto tablicę pamiątkową
 
Reklamuj się u nas