piątek, 31 marca 2023
Imieniny: PL: Balbiny, Kamila, Kornelii| CZ: Kvido
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Przedstawiciele polskich organizacji na Zaolziu na łączach z Komitetem Doradczym Rady Europy | 23.09.2020

Wczoraj (22.09.) przed południem odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli polskich organizacji z Zaolzia oraz członków Komitetu Doradczego ds. Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. 

Fot. Halina Szczotka
 


Komitet Doradczy analizuje obecnie raport na temat przestrzegania praw mniejszości narodowych, który w ubiegłym roku sporządziła Republika Czeska. Monitoruje w ten sposób przestrzeganie Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Poruszono m.in. temat szkolnictwa. Rozmawiano jednak nie tylko o polskich szkołach w Republice Czeskiej, ale również o tym, w jaki sposób przebiega kształcenie większościowego społeczeństwa na temat polskiej mniejszości, jej historii.

Rozmawiano o wprowadzaniu dwujęzycznego oznakowania miejscowości, ulic, budynków użyteczności publicznej oraz działalności gminnych i miejskich komisji ds. mniejszości narodowych.

Tematem rozmów były również media, wspieranie polskich mediów w Republice Czeskiej, ale też prezentacja polskiej mniejszości w czeskich mediach.

Uczestnicy zwrócili również uwagę na brak polskich napisów i opisu historii polskiej mniejszości w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie.

Komitet Doradczy reprezentowały Marie Hagsgård ze Szwecji oraz Emma Lantschner z Włoch. Z ramienia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC w wideokonferencji uczestniczyła prezes Helena Legowicz oraz członek zarządu i redaktor naczelna Zwrotu Halina Szczotka. Kongres Polaków reprezentował prezes Mariusz Wałach i wiceprezes Tomasz Pustówka.
Może Cię zainteresować.