piątek, 9 czerwca 2023
Imieniny: PL: Anny-Marii, Felicjana, Sławoja| CZ: Stanislava
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Za nami "Młode Żwirkowisko"  | 11.09.2020

Dziś mija 88. rocznica katastrofy lotniczej pod Cierlickiem, w której zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. „Bohaterów przestworzy” uczcili działacze Miejscowego Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu oraz członkowie drużyny harcerskiej im. Żwirki i Wigury w Cierlicku, którzy zaprosili uczniów zaolziańskich szkół podstawowych na „Młode Żwirkowisko”. Gościem wspomnieniowej uroczystości był tym razem Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP oraz pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Wręczył on trzy mundurki zuchom z polskiej szkoły w Cierlicku.

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

 

W tym roku wiązanki kwiatów złożyli przed cierlickim pomnikiem lotnika m.in. samorządowcy z Cierlicka, Hawierzowa, Karwiny, Czeskiego Cieszyna i Cieszyna. Obecny był Lukáš Curylo, pierwszy zastępca hetmana województwa morawsko-śląskiego, a także konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Przybyły delegacje Kongresu Polaków RC i Zarządu Głównego PZKO, polscy i czescy żołnierze oraz Paweł Hut, dyrektor departamentu edukacji kultury i dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

– Spotykając się tutaj, w tym roku przypominamy sobie także setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej – zwycięstwa polskiego oręża nad sowieckimi bolszewikami. Obchodzimy także 80. rocznicę Bitwy o Anglię, w której polscy piloci odegrali jakże znaczącą rolę – mówił, witając zebranych, mówił Tadeusz Smugała, prezes Miejscowego Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu.

Przypomniał on jednocześnie, że w „Młodym Żwirkowisku” corocznie bierze udział ponad dwustu szóstoklasistów z polskich podstawówek. – Niestety w tym roku z przyczyn od nas niezależnych byliśmy zmuszeni zaprosić uczniów tylko z dwóch szkół, z Cierlicka i Błędowic. Pozwólcie więc, że w sposób szczególny przywitam naszą młodzież, dla której wymyśliliśmy „Młode Żwirkowisko” – podkreślał Tadeusz Smugała.

Minister Jan Dziedziczak przypomniał z kolei, że Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura przez lata inspirowali Polaków. – Nasi piloci zasłynęli tym, że dokonywali rzeczy wydawałoby się niemożliwych. Odnosili niesamowite sukcesy, przełamywali bariery, a dokonując tych wyczynów wyraźnie podkreślali, że są Polakami. To bardzo ważne, bo patriotyzm jest właśnie braniem indywidualnej odpowiedzialności za Polskę. Musimy pamiętać, że wszystko, co robimy, idzie na konto Polaków, że za granicą każdy z nas jest ambasadorem Polski. Zachowanie każdego Polaka w Republice Czeskiej wpływa na postrzeganie całej Polski. To wielki przywilej, ale też wielka odpowiedzialność – mówił minister, dziękując jednocześnie zaolziańskim Polakom. – Wspaniale reprezentujecie Polskę. Dziękuję, że jesteście dumni ze swego języka, historii, tradycji, że pokazujecie to czeskim sąsiadom, a jednocześnie jesteście lojalnymi obywatelami Republiki Czeskiej. To bardzo ważne, bo buduje dobry obraz Polski na tej ziemi i w całej Republice Czeskiej – podkreślał Jan Dziedziczak.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości najmłodsi zmierzyli się w papierowym Challengu, czyli współzawodnictwie papierowymi samolotami. Następnie rozpoczął się piknik przy Domu Polskim, gdzie obok Izby Pamięci, poświęconej Żwirce i Wigurze, można było obejrzeć wystawę pt. „Bitwa Warszawska” udostępnioną przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie oraz ekspozycję upamiętniającą stulecie lotnictwa polskiego, wypożyczoną przez pezetkaowców z Cierlicka-Kościelca z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie".

 

Żwirkowisko 2020

 



Może Cię zainteresować.