piątek, 24 marca 2023
Imieniny: PL: Gabrieli, Marka, Seweryna| CZ: Gabriel
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Hawierzów: obwodnica pod ostrzałem  | 30.01.2023

Blisko 400 opinii, przeważnie negatywnych, dotyczących zgłoszonego przez Dyrekcję Dróg i Autostrad projektu budowy obwodnicy Hawierzowa, wpłynęło do Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie. Ten miał rozstrzygnąć, czy budowa będzie poddana kompleksowej analizie oddziaływania na środowisko. Urząd jest na „tak.

• Sucha Górna, wybieg dla koni. W pobliżu ma biec trasa przyszłej obwodnicy Hawierzowa. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

 

 Postępowanie dotyczyło 19-kilometrowego odcinka nowej drogi I/11 Hawierzów – Trzanowice. Jego częścią składową ma być tunel w Cierlicku o długości 495 metrów.

– Urząd Wojewódzki doszedł do wniosku, że ze względu na znaczny wpływ na środowisko naturalne projekt zostanie poddany dalszej ocenie, przeprowadzona zostanie tak zwana „duża EIA” – skomentowała decyzję rzeczniczka UW Nikola Birklenowa.

W praktyce oznacza to, że Dyrekcja Dróg i Autostrad będzie musiała zawrzeć w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (EIA) 47 odpowiedzi, analiz czy też rozwiązań technicznych, które wymaga Urząd Wojewódzki. Wszystkie punkty – co zostało podkreślone w dokumencie – wynikają z  postulatów i zastrzeżeń przedstawionych w stanowiskach, które wpłynęły do urzędu.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa uznał je za uzasadnione. „Doręczono nam cały szereg opinii odnoszących się do zgłoszonego projektu, w których zabrzmiał sprzeciw wobec projektu, pojawiły się opinie o zbędności jego realizacji i tym podobnie. Dostarczono także pięć stanowisk popierających projekt” – czytamy w dokumencie wydanym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa UW.

Cały wachlarz uwag i zastrzeżeń, w tym poddających w wątpliwość sam sens budowy nowej drogi, zgłosiły gminy Cierlicko i Sucha Górna. Do projektu ustosunkowały się organizacje i stowarzyszenia oraz mieszkańcy.

W Suchej Górnej zorganizowana została petycja mieszkańców przeciwko budowie obwodnicy. Na początku lutego ma zostać przekazana do Ministerstwa Transportu oraz do Dyrekcji Dróg i Autostrad, a prócz tego do wglądu Magistratowi Miasta Hawierzowa. – Zebraliśmy ponad tysiąc podpisów, teraz je jeszcze weryfi kujemy, aby wyeliminować przypadki, gdy ktoś podpisał się dwa razy – powiedział „Głosowi” Jan Zyder z komitetu petycyjnego. Petycja ma poparcie władz samorządowych Suchej Górnej.Może Cię zainteresować.