Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Praga poznaje Zaolzie. W środę w regionie gościli członkowie parlamentarnej Podkomisji ds. Mniejszości Narodowych
 
Reklamuj się u nas