poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: PL: Amandy, Jana, Juliana| CZ: Valdemar
Glos Live
/
Nahoru

MK PZKO w Lesznej Dolnej pyta i szuka: Kto ma pamiątki po tej szkole?  | 18.04.2024

Tablica pamiątkowa przypominająca o pierwszej murowanej polskiej szkole w Lesznej Górnej i jej pierwszym nauczycielu znajdzie się w czerwcu na budynku byłej szkoły z okazji 170-lecia jej powstania. To inicjatywa MK PZKO w Lesznej Dolnej, które przygotowując to wydarzenia szuka pamiątek związanych z historią szkoły.

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 30 s
Polska szkoła w Lesznej Górnej przed 1904 rokiem. Fot. materiały Tadeusza Szkucika

O jubileuszu poinformował Tadeusz Szkucik, kronikarz MK PZKO w Lesznej Dolnej. Przypomniał, że pierwsza murowana polska szkoła w Lesznej Górnej została uroczyście otwarta w czwartek 8 września 1853 r. Do 1894 r. była to ewangelicka prywatna szkoła wyznaniowa, a później – aż do 1924 r. – publiczna szkoła ludowa.
– Uczęszczały do niej nie tylko dzieci z Lesznej Górnej, ale także z sąsiedniej Lesznej Dolnej, nierzadko także z sąsiednich miejscowości – podkreślił nasz rozmówca, wskazując, że pierwszym, długoletnim nauczycielem i kierownikiem był Jerzy Mrowiec, który uczył i wychowywał miejscowe dzieci ponad 50 lat.

Chcąc uczcić ten jubileusz oraz zachować w pamięci dla przyszłych pokoleń znaczenie tej placówki, działacze koła postanowili, by na budynku byłej szkoły znalazła się tablica poświęcona założeniu tej polskiej placówki oraz jej pierwszemu nauczycielowi. Jak podkreślił Szkucik, działania te są podejmowane w porozumieniu z parafią Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Trzyńcu, która jest właścicielem budynku.

Uroczystość odsłonięcia tablicy została zaplanowana na piątek 21 czerwca. Wydarzenie rozpocznie się o 16.00 przed budynkiem byłej szkoły w Lesznej Górnej. Po odsłonięciu tablicy na froncie budynku i jej poświęceniu uczestnicy złożą kwiaty na grobie pierwszego nauczyciela Jerzego Mrowca na pobliskim cmentarzu ewangelickim, a następnie spotkają się w Domu PZKO w Lesznej Dolnej, by wysłuchać prelekcji o historii szkoły i o szkolnictwie polskim na terenie obu Lesznych.

W związku z tym organizatorzy zwracają się do mieszkańców regionu, którzy posiadają jakiekolwiek pamiątki związane z tą szkołą, jej budynkiem, nauczycielami lub uczniami (dokumenty, świadectwa, zdjęcia, przedmioty itp.) o pomoc w przygotowaniu wydarzenia. Chodzi o wypożyczenie lub udostępnienie takich materiałów, które pomogą zachować w pamięci tę placówkę.

– Prośba ta wypływa stąd, że zachowało się bardzo mało wiadomości z tego okresu. Ostatni uczniowie opuścili mury tej szkoły w 1924 roku i nie ma już wśród nas nikogo pamiętającego te czasy – dodał pan Tadeusz .Osoby, które dysponują jakimikolwiek pamiątkami lub informacjami na temat szkoły w Lesznej Górnej mogą kontaktować się mailowo (tadeusz.szkucik@volny.cz) lub telefonicznie – 731 623 208.

Patronat nad wydarzeniem objęła konsul generalna RP w Ostrawie.