niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: PL: Kamili, Kamila, Marcelego| CZ: Karolína
Glos Live
/
Nahoru

Łomna Dolna: Najmłodszy sejmik. To daje nadzieję na przyszłość | 21.03.2024

Na sejmiku gminnym w Łomnej Dolnej powiało optymizmem. Ludzie są zaangażowani w pracę społeczną, polska szkoła i przedszkole współpracują z Kongresem Polaków. Odmłodziło się Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.  

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 45 s
Uczestnicy sejmiku gminnego w Łomnej Dolnej. Fot. Danuta Chlup

Obradowano w budynku polskiej szkoły i przedszkola. Frekwencja nie była wielka, jednak pojawiły się osoby, które mają największy wpływ na życie lokalnej polskiej społeczności: kierowniczka szkoły Marcela Szotkowska oraz nauczycielki, prezes Miejscowego Koła PZKO Adam Kolasa, wójt gminy Eva Sikorowa. Prezes Kongresu Polaków w RC Mariusz Wałach skomentował to w ten sposób, że liczy się nie ilość, a jakość. Podkreślił również, że był już w tym roku na jedenastu sejmikach. Na łomniańskim była najniższa średnia wieku. – Jesteście najmłodsi – śmiał się Wałach.
Uczestników powitało krótkim występem dwoje uczniów – laureatów konkursu recytatorskiego oraz konkursu gwar. Podobnie jak w innych miejscowościach prezes Kongresu przedstawił wraz z kierownikiem Centrum Polskiego Michałem Przywarą przekrój czteroletniej działalności Kongresu i jego dokonań.

Podczas dyskusji zabrzmiały słowa świadczące o tym, że w Łomnej Dolnej Polacy są aktywni, dobrze działa współpraca z gminą i z Kongresem. Kolasa poinformował z satysfakcją, że w kole zawiązała się grupka młodzieży, która regularnie się spotyka i jest chętna do pracy na rzecz PZKO – czy to na Gorolskim Święcie, czy przy innych okazjach. – W roku 2025 nasza szkoła będzie obchodziła jubileusz 150-lecia. Bardzo chcielibyśmy to uczcić. Będzie również wystawa, która jest już w trakcie przygotowań. Współpracujemy z Ośrodkiem Dokumentacyjnym Kongresu Polaków – poinformowała Szotkowska.


Kierowniczka szkoły Marcela Szotkowska. Fot. Danuta Chlup

Gorzej wygląda sytuacja w sąsiedniej Łomnej Górnej. Sejmik odbył się formalnie dla obu wiosek, jednak w Łomnej Górnej nie ma już ani polskiej szkoły, ani koła PZKO, a Polaków jest niewielu.


Gorzej wygląda sytuacja w sąsiedniej Łomnej Górnej. Sejmik odbył się formalnie dla obu wiosek, jednak w Łomnej Górnej nie ma już ani polskiej szkoły, ani koła PZKO, a Polaków jest niewielu. 

Pokrzepiające były słowa Tomasza Nogłego, który do Łomnej Dolnej przeprowadził się z Górnego Śląska. Dziękował za działalność Kongresowi Polaków, PZKO i szkole. – Kiedy przeprowadziłem się na Zaolzie, zobaczyłem, co to jest praca społeczna. W Polsce nie ma tak naprawdę takiego zaangażowania społecznego jak na Zaolziu. To jest idealny przykład społeczeństwa obywatelskiego, gdzie ludzie mają naturalną skłonność do tego, aby zrobić coś dla tej społeczności – mówił Nogły. Jego słowa zostały nagrodzone oklaskami.

Tomasz Nogły sprowadził się do Łomnej Dolnej z Górnego Śląska. Fot. Danuta Chlup