czwartek, 1 czerwca 2023
Imieniny: PL: Gracji, Jakuba, Konrada| CZ: Laura
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Nominacje Tacy Jesteśmy 2022: POLONUS – Klub Polski w Brnie | 24.10.2022

POLONUS – Klub Polski w Brnie - nominowany za długoletnią, prężną działalność na polskiej niwie narodowej w morawskiej diasporze. 

Klubowicze w swojej siedzibie w Starym Ratuszu w Brnie. Fot. M. Horeczy/arch. POLONUSA


Klub, wchodzący w skład Kongresu Polaków w RC, powstał w 1997 roku na kanwie tragicznego wydarzenia –  miejscowi Polacy skrzyknęli się do pomocy rannym po wypadku polskiego autokaru pod Brnem. Aktualnie liczy ponad stu członków, regularnie w spotkaniach bierze udział kilkadziesiąt. – Zrzeszamy Polaków, ich krewnych i czeskich obywateli polskiego pochodzenia żyjących w Brnie i okolicy – wyjaśnia prezes Danuta Koné Król. 

Część członków pochodzi z Zaolzia, część to z kolei Polonia, która pracowała w brneńskich fabrykach w latach 70. i 80. XX wieku. – Polacy z Zaolzia są przyzwyczajeni do działania organizacjach i zrzeszania się bardziej niż emigranci z Polski. Starsze pokolenie jest przyzwyczajone do spotkań na żywo, młodsi, tzw. expaci z międzynarodowych korporacji, znają naszą działalność, ale raczej spotykają się w grupach Facebookowych, nie wchodząc w skład naszej grupy na stałe – dodaje. 

Polacy w Brnie i w całym woj. południowomorawskim stanowią jedną z wielu mniejszości narodowych, stąd też w inny niż na Zaolziu sposób kultywują polskość. Różnorako promują Polskę, jej kulturę, pielęgnują tożsamość narodową, kultywują polskie tradycje i próbują przełamywać różne stereotypy. – Dzięki temu, że nasi członkowie pochodzą z różnych stron Polski, możemy wykorzystywać bogactwo kulinarne kraju przy różnych okazjach – stwierdza Koné Król.

Do najważniejszych wydarzeń tego roku POLONUS zalicza przede wszystkim obchody 25-lecia działalności. Z tej okazji klubowicze zorganizowali w maju „Pierwsze polskie szanty w Brnie", czyli rejs po Zaporze Brneńskiej, którego celem była prezentacja tradycji polskiej piosenki żeglarskiej. Ponadto klub brał udział w przygotowaniu czerwcowej wystawy polskiego dziedzictwa kulturowego UNESCO w ogrodzie Willi Löw-Beer, przeprowadził pierwsze polskie dyktando w Brnie, a w ramach corocznych wyjazdów edukacyjnych do Polski członkowie tym razem pojechali w Bieszczady. Polonusi aktywnie włączają się też w imprezy organizowane przez miasto i województwo – Babylonfest, Dni Mniejszości Narodowych oraz Dni Kultury Polskiej. 

W  wydarzeniach Polonusa biorą udział osoby różnych narodowości, które język polski poznali dzięki swej pracy. Klub wzoruje się ponadto na imprezach znanych z kalendarza wydarzeń PZKO. Do końca roku czekają ich jeszcze Obchody Narodowego Święta Niepodległości w formie tradycyjnego spotkania przy tablicy polskiej na Szpilberku, a także wigilijka. 
Może Cię zainteresować.