czwartek, 1 czerwca 2023
Imieniny: PL: Gracji, Jakuba, Konrada| CZ: Laura
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Tacy Jesteśmy 2022 - Wyróżnienie dla Macieja Ruczaja | 24.10.2022

Maciej Ruczaj - dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, laureat nagrody specjalnej. Nie można na niego oddawać głosu. 

Fot. ARC

Maciej Ruczaj związał się z Instytutem Polskim w Pradze w 2008 roku najpierw jako pracownik działu programowego, a od jesieni 2016 roku jest kierownikiem tej placówki. – Instytut Polski znajduje się w Pradze, niemniej jednak jego działalność dotyczy całego terytorium Republiki Czeskiej. W skrócie można powiedzieć, że jego zadaniem jest promocja Polski w Czechach, zaś grupą docelową – społeczeństwo czeskie. Staramy się pracować z obrazem Polski, zmieniać stereotypy, lepiej wyjaśniać, czym jest współczesna Polska, jakie są korzenie naszej tożsamości oraz skłonić Czechów do zainteresowania się naszym krajem. Chętnie wspieramy również działania Polaków na Zaolziu, ponieważ nasze cele są w wielu punktach zbieżne – budowanie mostów między Polakami i Czechami – wyjaśnia dyrektor. Dzięki współpracy z Kongresem Polaków w RC na murach siedziby PZKO w Czeskim Cieszynie regularnie zaczęły gościć wystawy przygotowane przez Instytut Polski w Pradze, dotyczące m.in. walorów turystycznych Polski oraz opowiadające o jej historii. Oczywiście, w języku czeskim.

Maciej Ruczaj mieszka od wielu lat w Pradze. Czeskie środowisko, jego kultura i język są mu dobrze znane. Zrozumienie mechanizmów, jak dotrzeć do czeskiej świadomości z jakimś przekazem, to – jego zdaniem – połowa sukcesu. – Swojej pracy w Instytucie Polskim w Pradze nie traktuję jako pracy od godz. 9-16. Dużo staram się robić w kwestiach, z którymi jestem związany poprzez swoje wykształcenie i pasję, a chodzi o politologię i historię. Podejmuję tematy, które są związane z brakiem świadomości czeskiego społeczeństwa o niektórych faktach z historii Polski, a które uważam za kluczowe w zrozumieniu polskiej teraźniejszości, tego, jaka Polska jest dzisiaj i czego chce – przekonuje Ruczaj. Owocem tego są publikacje książkowe wydane w języku czeskim i dotyczące polskiej myśli politycznej lub polskiej historii. Przykładem może być zbiór tekstów o powstaniu warszawskim, wydanych w wydawnictwie PANT w Ostrawie, czy zbiór tekstów wydanych w języku czeskim przez wydawnictwo CDK z Brna, o tradycjach I Rzeczypospolitej. 

Maciej Ruczaj intensywnie udziela się również w szeroko pojętej sferze medialnej, w tym również w mediach społecznościowych. – Gdzie się da, opowiadam o Polsce, tłumaczę Polskę. Na wszelkie możliwe sposoby tam, gdzie trzeba zabrać głos w sprawach Polski, staram się go zabierać – przekonuje.
Może Cię zainteresować.