poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: PL: Bazylego, Bernardyna, Krystyny| CZ: Zbyšek
Glos Live
/

Sejmiki Gminne 2024

Nahoru

Gnojnik: Zadbali o wynik Spisu Ludności  | 09.03.2024

Na sejmiku gminnym Kongresu Polaków w Gnojniku pełnomocnik Paweł Pieter odniósł się do Spisu Ludności w 2011 roku. Podkreślił, że dzięki osobistemu zaangażowaniu w kampanię na rzecz polskości w Gnojniku zadeklarowało narodowość polską więcej osób niż dziesięć lat wcześniej.

Ten tekst przeczytasz za 2 min.
Sejmik prowadzili Marcin Stebel i Paweł Pieter. Fot. Danuta Chlup
Sejmik gminny odbył się w piątek w  Domu PZKO. Uczestniczyli w nim miejscowi Polacy, przybyła także wójt gminy Dagmar Malíkowa. Prowadzący sejmik Paweł Pieter oraz Marcin Stebel są równocześnie członkami gminnej Komisji ds. Mniejszości Narodowych. Pieter jest ponadto prezesem Miejscowego Koła PZKO, a Stebel członkiem zarządu.
Pełnomocnik przedstawił relację z działań na rzecz Polaków w gminie w kończącej się 4-letniej kadencji Kongresu Polaków, realizowanych głównie za pośrednictwem KMN.
 – Priorytetową sprawą był Spis Ludności w roku 2021. Poświęciłem tej sprawie wiele godzin, miałem parę osób chętnych do pomocy.  Wynik jest pomyślny, ponieważ osiągnęliśmy wyższy procent osób przyznających się do polskiej narodowości niż w roku 2011 przy ogólnym przeważnym spadku – podkreślił. – Nie chcę powiedzieć, że nie było pomocy z Kongresu Polaków, były materiały pisemne i elektroniczne, ale odwiedzić i ewentualnie przekonać konkretne rodziny trzeba było osobiście.
Kolejne sprawy, w które angażował się pełnomocnik i komisja ds. mniejszości narodowych, dotyczyły Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza. Na sejmiku zabrzmiała pomyślna wiadomość: pod koniec lata rozpocznie się budowa chodnika wzdłuż drogi prowadzącej koło budynku szkolnego. Gmina dostała na ten cel dotację europejską wartości 4 mln koron.
– Współpraca z gminą układa się w tej kadencji dobrze, a nawet bardzo dobrze. Pani wójt i przewodnicząca komisji ds. mniejszości narodowych osobiście uczestniczą w większości naszych imprez – podsumował Pieter. 
Bogatą działalność Kongresu Polaków przybliżyli obecnym wiceprezes Józef Szymeczek oraz członkini Rady Kongresu Małgorzata Rakowska. Później wybrano nowego pełnomocnika gminy, a zarazem delegata na Zgromadzenie Ogólne KP – Marcina Stebla. Zastępcą pełnomocnika oraz rezerwowym delegatem został Jerzy Toboła.
Więcej w drukowanym „Głosie”.    

GALERIE Sejmik Gnojnik