środa, 22 maja 2024
Imieniny: PL: Emila, Neleny, Romy| CZ: Emil
Glos Live
/
Nahoru

Kaczyce: Wody i gleba nieskażone. Służby monitorują sytuację po pożarze w dawnej kopalni | 07.07.2023

Inspektorzy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach stale monitorują ewentualne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powstałych w związku z pożarem, jaki 24 czerwca wybuchł w budynku lokomotywowni na terenie dawnej kopalni „Morcinek” w Kaczycach przy polsko-czeskiej granicy. W budynku lokomotywowni znajdowały się niebezpieczne odpady.

Ten tekst przeczytasz za 1 min. 15 s
Fot. FB/OSP Kaczyce

Próbki wody z Olzy pobierane były każdego dnia od soboty 25 czerwca do wtorku 27 czerwca oraz 30 czerwca, w dwóch miejscach na samej rzece (na wysokości lokomotywowni oraz przy wylocie kanalizacji deszczowej w okolicach ul. Kłosowej), a także ze stawu znajdującego się między miejscem pożaru a Olzą.

– Wyniki badań pobranych prób nie wykazują, aby w wyniku pożaru doszło do skażenia wody w rzece. W zakresie substancji priorytetowych tj. benzenu i naftalenu wszystkie wyniki badań wystąpiły poniżej normy oznaczalności i nie przekraczały dopuszczanej przepisami normy jakości – poinformował Mariusz Piotrowski, kierownik Działu Inspekcji, działający z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Do badań została pobrana również próba ziemi przesączonej odciekami z akcji gaśniczej. Wstępna analiza próbki gleby nie wykazała występowania przekroczeń dopuszczonych zawartości badanych substancji w glebie poza terenem działki, na której jest zlokalizowany obiekt z odpadami. Służby planują dalsze badania gleby w rejonie hali lokomotywowni oraz pomiary immisji substancji do powietrza.


Może Cię zainteresować.