wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: PL: Jana, Moniki, Wiktora| CZ: Monika
Glos Live
/
Nahoru

Kraków: XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Głównym mówcą ks. Tomáš Halík | 15.09.2023

W Krakowie odbywa się XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Bierze w nim udział 350 delegatów z całego świata. Gościem zjazdu i głównym mówcą jest ks. Tomáš Halík, rzymskokatolicki teolog z Czech, który wygłosił w czwartek swój wykład. Zgromadzenie rozpoczęło się w środę i potrwa do do 19 września. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Czechach reprezentuje ks. Tomáš Tyrlík. 

Ten tekst przeczytasz za 4 min.
Fot. screen YouTube

– Chrześcijaństwo znajduje się w przededniu nowej reformacji. Nie będzie ona pierwszą ani drugą, ani nie ostatnią reformacją. Kościół jest – posługując się słowami Augustyna ‘semper reformanda’ – tak rozpoczął swoje przemówienie ks. Halík. 

Czeski duchowny, a także filozof i socjolog, mówiąc o reformacji luterańskiej i katolickiej w XVI wieku, stwierdził, że „odnowiły i pogłębiły chrześcijaństwo, ale także je podzieliły”. Zwrócił również uwagę słuchaczy na uniwersalizm i aktualność teologii Marcina Lutra. - Od Marcina Lutra, wielkiego nauczyciela paradoksalnej mądrości krzyża i ucznia wielkiej mistyki niemieckiej, musimy uczyć się w tych czasach wrażliwości na to, jak Boża moc się manifestuje – sub contrario - w naszych kryzysach i słabości - mówił. 

Ks. Halík dodał również, że XX wieku mieliśmy do czynienia z dwiema znaczącymi reformami: globalną ekspansją wspólnot zielonoświątkowych oraz Soborem Watykańskim II w Kościele. Jego zdaniem był to przełom otwierający drzwi „do powszechnej otwartości ekumenicznej”. Główny mówca tegorocznego Zgromadzenia sugerował jednak w Krakowie, że ekumenizm XXI wieku powinien iść znacznie dalej niż w XX wieku. W opinii teologa chrześcijaństwo dzisiejszych czasów musi „wykroczyć poza istniejące mentalne i instytucjonalne, wyznaniowe, kulturowe i społeczne granice, aby wypełnić swoją powszechną misję”. Jako przykład podał św. Pawła, który odważył się na wyprowadzenie chrześcijańska z pozycji „sekty żydowskiej” do religii uniwersalnej. Zachęcał też do przemiany mentalności misyjnej Kościołów i do porzucenia stylu „aroganckich posiadaczy prawdy”.

Katolicki duchowny nawiązał również do sytuacji za wschodnią granicą. - Władimir Putin cynicznie posługuje się rosyjskim mesjanizmem religijnym i skorumpowanymi liderami Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej dla swoich dalszych celów. Globalna ekumeniczna wspólnota chrześcijańska nie może być ślepa i obojętna na ten skandal - podkreślił. 


Mottem XIII Zgromadzenia są słowa zaczerpnięte z Listu do Efezjan: "Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja". Jak informują organizatorzy, jednym z ważny celów wydarzenia jest wspólna refleksja nad tym cytatem i dotyczy ona nie tylko delegatów, ale również Kościoła w Polsce. "Jesteśmy częścią tej wspólnoty. Zadając sobie pytania o znaczenie tego tematu, przy tym nie zapominając o naszych lokalnych uwarunkowaniach, poniekąd stajemy się częścią tego wydarzenia" - czytamy w materiałach ŚFL. 

Delegaci odwiedzą też teren dawnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, a także wysłuchają refleksji red. Mariana Turskiego, byłego więźnia Auschwitz.

Zgromadzenia Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) odbywają się średnio co sześć lat, za każdym razem w innym regionie luterańskiej wspólnoty. Poprzednie odbyło się w 2017 roku w Windhoek (Namibia). Ostatnie Zgromadzenie ŚFL w Europie Środkowo-Wschodniej odbyło się natomiast w 1984 roku w Budapeszcie.

Kościół luterański w Polsce jest członkiem-założycielem ŚFL, powstałej w 1947 roku i skupiającej ok. 76 milionów luteran w 150 krajach i w 99 niezależnych Kościołach.

Zgromadzenie Ogólne poprzedziły regionalne konferencje oraz przedzgromadzenia dla kobiet, mężczyzn i młodzieży, które odbywały się w ostatnich dniach w Krakowie, na Dolnym Śląsku (Wrocław) oraz na Śląsku Cieszyńskim (Wisła Malinka).
Może Cię zainteresować.