środa, 31 maja 2023
Imieniny: PL: Anieli, Feliksa, Kamili| CZ: Kamila
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

»Nie bądźmy wyspą!« Sejmiki Gminne na Zaolziu dobiegają końca  | 06.08.2020

Jeden z ostatnich Sejmików Gminnych na Zaolziu odbył się w niedzielę w Olbrachcicach. Dyskusję zdominował temat studiów w Polsce oraz Karty Polaka. 

Małgorzata Rakowska, przewodnicząca Rady Kongresu Polaków, prezentuje pracę organizacji w Olbrachcicach. Fot. Szymon Brandys
 

 

Sejmik w Olbrachcicach cieszył się dużym zainteresowaniem, spotkanie zostało połączone z corocznym zebraniem sprawozdawczym miejscowego koła. Poza przedstawieniem spraw dotyczących funkcjonowania Kongresu Polaków, na sali była okazja do dłuższych rozmów z przedstawicielami organizacji – wiceprezesem Józefem Szymeczkiem i przewodniczącą Rady KP Małgorzatą Rakowską. 

Dyskusję na temat stypendiów dla młodzieży planującej swoją edukację wyższą na uczelniach w Polsce zapoczątkował Aleksander Jeżowicz. – Jestem mocno zaniepokojony zmniejszającą się na przestrzeni lat liczbą stypendiów przyznawanych naszym absolwentom. 

 
 
Temat stypendiów dla młodzieży z Zaolzia otworzył Aleksander Jeżowicz. Fot. Szymon Brandys

 
– Sprawa stypendiów dla absolwentów szkół średnich na Zaolziu to jeden z największych problemów, jaki nas w tej kadencji spotkał. Kongres walczył bowiem o liczbę stypendiów w każdym roku, udało się ich wywalczyć 25 i mieliśmy tę pewność, że taka ilość osób po zdaniu egzaminu na studia w Polsce otrzyma stypendia – wyjaśniał Szymeczek. 
 
Po przekształceniu Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które zajmowało się procedurami przyznawania stypendiów, w Narodową Agencję Wymiany Akademickiej doszło zmiany zasad. – Nowa agencja nie ma określonych limitów dla poszczególnych krajów. Może się zatem stać, że wszystkie stypendia w danym czasie trafią na Litwę, a na Zaolzie nic. Sprawa przywrócenia limitu 25 stypendiów będzie jednym z ważniejszych tematów w nowej kadencji Kongresu – mówił Szymeczek. Jak podał, przedstawiciele NAWY mają przyjechać na Zaolzie we wrześniu. 

Małgorzata Rakowska przypomniała korzyści płynące z posiadania Karty Polaka. – To jednak bardzo delikatna sprawa, zwłaszcza np. w kontekście mieszanych małżeństw. Nikogo do niczego nie możemy zmusić, ja osobiście namawiam, ale do tej sprawy trzeba podejść z odpowiednim wyczuciem – tłumaczyła, podkreślając także konieczność otwierania się na polską kulturę i kultywowania polskości. – Nie możemy być wyspą – dodała. 
 
 
Wiceprezes Kongresu Polaków Józef Szymeczek. Fot. Szymon Brandys


Wśród zachęt pojawił się również apel Józefa Szymeczka o korzystanie ze środków Funduszu Rozwoju Zaolzia oraz o poważne potraktowanie nadchodzącego spisu powszechnego. Zwrócono również uwagę na problem zielonej szkoły. Rada Kongresu musi wziąć pod uwagę różne wersje organizacji w kolejnych latach odwołanego w tym roku wyjazdu nad Bałtyk dla uczniów z polskich szkół podstawowych. 

– W Olbrachcicach w ostatnim czasie nie rozwiązujemy większych problemów, mamy dobre kontakty z gminą. Po dzisiejszym sejmiku będziemy dyskutować o możliwościach wsparcia z FRZ  – mówiła „Głosowi” Marcela Palowska, która pozostanie w funkcji pełnomocnika gminnego. Jej zastępcą została wybrana Aleksandra Werner. Z kolei na Zgromadzeniu Ogólnym w październiku Olbrachcice reprezentować będą Aleksander Jeżowicz oraz Lech Mrózek (w rezerwie Stanisław Kupka). 
 
 
Fot. Szymon Brandys. Kliknij, aby obejrzeć wszystko. Może Cię zainteresować.