czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: PL: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama| CZ: Ferdinand
Glos Live
/
Nahoru

Bogata działalność małego stowarzyszenia  | 29.01.2024

Stowarzyszenie „Olza Pro” podsumowało w piątek ubiegłoroczną działalność i omówiło plany na bieżący rok. Zebranie członkowskie odbyło się w Centrum Coworkingowym w Czeskim Cieszynie.

Ten tekst przeczytasz za 2 min.
Prezes Marek Konieczny i wiceprezes Stanisław Kołek pokazują dawną mapę regionu, którą Stowarzyszenie „Olza Pro” otrzymała w darze. Fot. DANUTA CHLUP

„Olza Pro” na początku roku liczyło 10 członków, na zebraniu powiększyło się o jedną osobę. Pomimo skromnej liczby członków należy do bardzo aktywnych, realizuje kilka projektów związanych z historią Zaolzia i opieką nad miejscami pamięci. W działalności, zwłaszcza przy porządkowaniu starego cmentarza ewangelickiego w Karwinie, pomagają stowarzyszeniu także wolontariusze, którzy nie są jego członkami.

Zeszłoroczne działania oraz sprawozdanie finansowe przedstawił prezes Marek Konieczny. Pomysły dotyczące tegorocznej działalności zgłaszali także inni obecni. Dyskusja dotyczyła m.in. projektu, który pilotuje Roman Wirth – wniosku o wpisanie pomniczków w Żywocicach na listę zabytków Republiki Czeskiej. Zatwierdzono nowy statut stowarzyszenia, który poszerza możliwości działania o kolejne obszary.

Prace na starym cmentarzu ewangelickim w Karwinie. Fot. Danuta Chlup

Do najważniejszych wydarzeń realizowanych w ub. roku należały: prace na cmentarzu ewangelickim w Karwinie (14 brygad) oraz projekty oświatowe o charakterze multimedialnym: „Dwujęzyczne Zaolzie”, „Historia za granicą”, „Polskość w Orłowej i okolicach”, zrealizowane w ramach regrantingu Stowarzyszeń Odra – Niemen lub Fundacji Volens. Przeprowadzono także prace ewidencyjne na cmentarzach, zorganizowano „Majówkę Polską”, „Olza Pro” miało stoisko na Festiwalu PZKO w Czeskim Cieszynie oraz współorganizowało „Barbórkę” w Domu Polskim w Sibicy.

– W 2023 roku było 31 wydarzeń zorganizowanych lub współorganizowanych przez nas, lub też takich, w których braliśmy udział – podsumował Konieczny.  

W br. kontynuowane będą rozpoczęte działania i projekty. Nowością ma być m.in. poszerzenie projektu „Polskość…” o kolejne miasta – Bogumin i Hawierzów. Jest także plan mapowania zabytków na Zaolziu w technologii 3D.Może Cię zainteresować.