poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: PL: Amandy, Jana, Juliana| CZ: Valdemar
Glos Live
/
Nahoru

Niezwykłe znalezisko w Trzyńcu. Cenne dokumenty i fotografie w kościelnej wieży | 15.05.2024

Unikatowe dokumenty i fotografie sprzed 140 lat zostały znalezione podczas prac remontowych wieży kościoła pw. św. Alberta w Trzyńcu. Fotografie osób związanych z budową świątyni oraz zapisane w języku niemieckim okoliczności rozpoczęcia prac, ich przebieg i zaangażowane osoby przetrwały w stanie nienaruszonym.

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 60 s
Blaszana skrzynka kryła w sobie historyczne skarby – były to dokumenty i fotografie w nienaruszonym stanie. Fot. mat.pras.
Takie historyczne skarby zostały odnalezione podczas prac związanych z wymianą pokrycia głównej wieży trzynieckiego kościoła, które realizuje polska firma z Pogórza k. Skoczowa. Końcem kwietnia w trakcie demontażu krzyża i znajdującej się pod nim bani pracownicy natrafili na tajemniczą blaszaną skrzynkę oraz kopertę. Znalezisko zostało otwarte w obecności proboszcza trzynieckiej parafii, ks. Františka Vrubla, dziekana frydeckiego Rudolfa Sikory, przedstawiciela parafian i koordynator remontu Wiesława Wani oraz historyków z Muzeum Těšínska – Radima Ježa i Davida Pindura.


W zniszczonej przez czas kopercie znajdowały się etykieta firmowa wiedeńskiej firmy A. Urbana, notatka z datą 24 września 1884 roku oraz podpisy rzemieślników pracujących wówczas przy wieży głównej. Blaszana skrzynka kryła w sobie znacznie lepiej zachowane historyczne skarby – były to dokumenty i fotografie w nienaruszonym stanie, które umieszczono tu z okazji poświęcenia krzyża zamontowanego na wieży w niedzielę 21 września 1884 roku. 

Wśród nich była dwustronicowy zapis historii kościoła w języku niemieckim (zatytułowany „Baugeschichte”) datowany na 21 września 1884 r., pod którym podpisali się projektant kościoła Albin Theodor Prokop (1835–1916), który opracował plany wielu budowli na Śląsku Cieszyńskim, m.in. przebudowy zamku we Frydku, cukrowni w Chybiu, a także kościołów w Trzyńcu, Łomnej Górnej i Bystrzycy, przedstawiciele rady budowy i kierownik wydziału budowlanego Komory Cieszyńskiej.


Dokument opisuje dość szczegółowo okoliczności rozpoczęcia budowy kościoła, przebieg prac i zaangażowane osoby. Wśród zdjęć znajdują się fotografie projektanta Albina Theodora Prokopa, arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga (1817-1895), który jako właściciel Komory Cieszyńskiej oraz założyciel i patron nowo powstałej parafii trzynieckiej zlecił budowę kościoła, a także budowniczego Eugena Fuldy (1841-1909), Rudolfa Walchera von Uysdal (ok. 1839-1917), ówczesnego dyrektora Komory Cieszyńskiej oraz Franza Obtulowicza (1832-1897), dyrektora trzynieckiej koksowni i wieloletniego burmistrza Trzyniec. Wszystkie znalezione zdjęcia są podpisane przez przedstawione na nich osoby. 

Znalezione dokumenty i fotografie trafiły do Muzeum Těšínska.  – Z historycznego i dokumentacyjnego punktu widzenia jest to znalezisko bardzo cenne dla parafii, miasta Trzyniec i całego regionu – uważa David Pindur. Zawartość skrzynki pamięci wiąże się bezpośrednio z fundatorami i budowniczymi kościoła, którzy w drugiej połowie XIX wieku należeli także do elit politycznych i społecznych Cieszyna. A wartość merytoryczną podnosi doskonały stan znalezionych zdjęć i dokumentów – dodaje.

Może Cię zainteresować.