poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: PL: Henryka, Igi, Włodzimierza| CZ: Jindřich
Glos Live
/
Nahoru

Jedność to nie to samo co uniformizm | 22.01.2022

We wtorek rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który z biegiem dziesięcioleci stał się również na Zaolziu cyklicznym świętem ekumenizmu. Z biskupem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania, a od listopada ubiegłego roku również przewodniczącym Ekumenicznej Rady Kościołów w RC Tomášem Tyrlíkiem rozmawiamy o tym, jak realizować jedność w konfesyjnej różnorodności.

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 15 s
Biskup ŚKEAW Tomáš Tyrlík stoi na czele Ekumenicznej Rady Kościołów.. Fot. ARC

Czy modlitwa jest tak skutecznym narzędziem, że o jedność chrześcijan wystarczy się modlić?

– Modlitwa jest wyrazem naszych pragnień, by przybliżyć się do Boga. Kiedy dołączymy do nich również pragnienie, by być bliżej siebie nawzajem, by wspólnie budować jedność, to z całą pewnością modlitwa jest miła Panu i zarazem potrzebna. Zwłaszcza zaś w dzisiejszych niespokojnych czasach, kiedy niemal na co dzień jesteśmy świadkami nowych podziałów. Modlitwa jest więc skutecznym narzędziem. Ale nie tylko ona. Dlatego przytoczę tu znane hasło benedyktynów: „Ora et labora”, czyli „Módl się i pracuj”. Modlitwa jest zatem ważna, ale nie możemy zatrzymać się tylko na niej. Musimy również podejmować konkretne działania, które pomogą nam wypełnić wobec Boga nasz wspólny obowiązek, byśmy „byli jedno”.

W takim razie dlaczego chrześcijanie nie są „jedno”?

– To, że nie ma jedności wśród chrześcijan, jest tylko częściową prawdą, powiedziałbym, prawdą widzianą z określonego punktu widzenia. W rzeczywistości bowiem Kościoły chrześcijańskie są jednością ze względu na wspólny fundament. Statut Ekumenicznej Rady Kościołów określa to następująco. Mówi, że Ekumeniczna Rada Kościołów jest wspólnotą Kościołów chrześcijańskich, które wyznają Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela zgodnie z księgami Starego i Nowego Testamentu oraz starają się realizować swoje posłannictwo w świecie. My zatem wszyscy wierzymy w jedynego Boga, który objawił się w Chrystusie Jezusie. Uważam, że to olbrzymia wartość, która nas łączy, mimo że tu, na ziemi, działamy w ramach odrębnych instytucji. Wierzymy jednak i wspólnie wyznajemy wiarę w jeden apostolski Kościół, który jest prawdziwym Kościołem, przekraczającym granice partykularnych Kościołów. To jak obraz łąki pełnej różnobarwnych kwiatów, które tworzą jedną całość, wspólne piękno. Na tym polega nasza jedność w Chrystusie, o którą powinniśmy usilnie się starać, tym bardziej kiedy wiemy, że w historii Kościoła nieraz działy się rzeczy wymierzone przeciwko niej.

Cały wywiad w ostatnim, piątkowym wydaniu gazety. 


Może Cię zainteresować.