poniedziałek, 2 października 2023
Imieniny: PL: Racheli, Sławy, Teofila| CZ: Olivie a Oliver
Glos Live
/
Nahoru
BRONISŁAW SŁOWIK
Odszedłeś tak nagle,
że ani uwierzyć,
ani się pogodzić...

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 25 lipca 2023 zmarł w wieku 87 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Teść, Szwagier, Kuzyn i Wujek
śp. BRONISŁAW SŁOWIK
z Hawierzowa-Suchej
Naszego Drogiego Zmarłego pożegnamy dziś w piątek 28 lipca 2023 o godzinie 14.30 w sali obrzędów pogrzebowych w Suchej Górnej.
W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-373

Może Cię zainteresować..