czwartek, 8 czerwca 2023
Imieniny: PL: Ady, Celii, Medarda| CZ: Medard
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Prenumerata


*:
*:
*:
*:
*:
*:
:
:
:
:
Elementy obowiązkowe*
 


Prenumerata

Cena rocznej prenumeraty to 1897 koron.


>> Prenumeratę można też zamawiać:

  • osobiście w redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28 w Czeskim Cieszynie
  • pisemnie pod adresem redakcji lub pocztą elektroniczną pod adresem info@glos.live (trzeba podać imię i nazwisko, adres i sposób płatności – czek pocztowy, SIPO lub przelew z konta bankowego)

Zmiany w prenumeracie można zgłaszać pisemnie lub osobiście w redakcji.

W sprawach dotyczących prenumeraty można dzwonić pod nr tel. 558 731 766, 775 700 897.