czwartek, 8 czerwca 2023
Imieniny: PL: Ady, Celii, Medarda| CZ: Medard
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku

Wydawca

Nahoru

Wydawca


"Głos" - Gazetę Polaków w Republice Czeskiej wydaje: 

Kongres Polaków w Republice Czeskiej 
Grabińska 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
e-mail: kongres@polonica.cz
www.polonica.cz