wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: PL: Łucji, Witolda, Wilhelma| CZ: Ivan
Glos Live
/
Nahoru

Na pamiątkę śmierci Franciszka Michejdy | 29.05.2023

Franciszkowi Michejdzie (1822-1873) z Olbrachcic i jego rodzinie zostało poświęcone piątkowe spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Wzięli nim udział przedstawiciele rodziny Michejdów na czele z Barbarą Michejdą-Pinno, założycielką Donacji im. Zbigniewa Michejdy, która od prawie dwóch dekad finansuje zakupy książek i innych cymeliów dla Książnicy Cieszyńskiej.

Ten tekst przeczytasz za 1 min. 30 s
Autorką piątkowej prelekcji była Małgorzata Szelong. Fot. Książnica Cieszyńska
Omawianym podczas piątkowej prelekcji cymelium był okolicznościowy druk zatytułowany „Piosnka na pamiątkę śmierci Franciszka Michejdy śpiewana w Czytelni domowej cierlickiej po jego śmierci”, wydrukowany w cieszyńskiej drukarni Prochaski. To jedyny znany egzemplarz tego druku. Absolutny unikat stał się punktem wyjścia do przybliżenia losów mniej znanych członków rodziny, która odcisnęła ogromne piętno na dziejach Śląska Cieszyńskiego.
Tymczasem Franciszek Michejda (1822-1873), gospodarz na ojcowiźnie Michejdów w Olbrachcicach, był postacią nietuzinkową. Małgorzata Szelong zaprezentowała nieznane dotąd fakty z jego życia, między innymi działania na rzecz gminy, aktywność w zborze ewangelickim czy udział w rodzącym się polskim ruchu narodowym. Omówiła też słynną wyprawę Franciszka Michejdy do Wiednia na czele deputacji domagającej się równouprawnienia polskiej ludności na Śląsku Cieszyńskim. Wspomniała ponadto jego małżonkę, Annę z domu Czech (1829-1869), kobietę nieprzeciętną, również aktywnie uczestniczącą w życiu publicznym.
Małgorzata Szelong przybliżyła ponadto literacki kontekst „Piosnki” oraz postać jej autora, Karola Pawełka z Cierlicka, twórcy nieznanego dotąd badaczom literatury ludowej na Śląsku Cieszyńskim. Dodatkowo piątkowe „Cymelium” stało się okazją do kuratorskiego zwiedzenia wystawy czasowej Książnicy Cieszyńskiej „Jeden rok, wiele początków. Wiosna Ludów na Śląsku Cieszyńskim”.
Książnica Cieszyńska


Może Cię zainteresować.