poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: PL: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca| CZ: Magdaléna
Glos Live
/
Nahoru

Z redakcyjnej poczty: Jubileusz zasłużonej szkoły w Lesznej Górnej | 08.04.2024

Przed 170 laty, w czwartek 8 września 1853 r. otwarto uroczyście w Lesznej Górnej pierwszą murowaną polską szkołę. Do 1894 r. była to ewangelicka prywatna szkoła wyznaniowa, później, aż do 1924 r. publiczna szkoła ludowa. Uczęszczały do niej nie tylko dzieci z Lesznej Górnej, ale także z sąsiedniej Lesznej Dolnej, nierzadko także z sąsiednich miejscowości.

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 15 s
Centrum Lesznej Górnej w czasach Monarchii Austro-Węgierskiej. Fot. fotopolska

Pierwszym, długoletnim nauczycielem i kierownikiem był Jerzy Mrowiec, który tutaj uczył i wychowywał miejscowe dzieci przez ponad 50 lat. Chcąc uczcić ten piękny jubileusz oraz zachować w pamięci dla przyszłych pokoleń znaczenie tej placówki, działacze MK PZKO w Lesznej Dolnej postanowili zainicjować działania w celu zainstalowania tablicy pamiątkowej na budynku byłej szkoły poświęconej jej założeniu oraz jej pierwszemu nauczycielowi. Działania te skoordynowane są w porozumieniu z Parafią Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Trzyńcu, obecnym właścicielem budynku, w którym znajduje się przedszkole chrześcijańskie.

Uroczystość odbędzie się w piątek 21 czerwca o godz. 16.00 przed budynkiem byłej szkoły w Lesznej Górnej. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy uczestnicy złożą kwiaty na grobie pierwszego nauczyciela Jerzego Mrowca na pobliskim cmentarzu ewangelickim, a następnie wszyscy spotkają się w dolnoleszniańskim Domu PZKO, żeby wysłuchać prelekcji o historii szkoły i o szkolnictwie polskim na terenie obu Lesznych w ogóle.

W związku z tym, że ostatni uczniowie opuścili jej mury w 1924 roku i nie ma już wśród nas nikogo pamiętającego te czasy, organizatorzy zwracają się tą drogą do naszego społeczeństwa – potomków ówczesnych uczniów tej placówki, jak i takich, którzy interesują się historią, o ewentualne skontaktowanie się w celu wypożyczenia albo udostępnienia wszystkiego, co związane jest z historią tej szkoły – budynku, nauczycieli czy uczniów (dokumenty, świadectwa, zdjęcia, przedmioty itp.). Wszystko to pomoże organizatorom zachować w pamięci tę placówkę. Prośba ta wypływa z faktu, iż niestety, ale zachowało się z tego okresu bardzo mało wiadomości. Można się kontaktować wysyłając e-maila na adres: tadeusz.szkucik@volny.cz albo dzwoniąc pod numer 731 623 208. Organizatorzy już teraz zapraszają zainteresowanych tematem na czerwcowy jubileusz.
W imieniu organizatorów Tadeusz Szkucik

Może Cię zainteresować.