czwartek, 21 września 2023
Imieniny: PL: Darii, Mateusza, Wawrzyńca| CZ: Matouš
Glos Live
/
Nahoru
EDUARD MUSIOŁEK
Kto kochał, nie zapomni,
kto znał, niechaj wspomni.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 5. 4. 2023 zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 79 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat, Szwagier i Wujek
śp. EDUARD MUSIOŁEK
zamieszkały w Karwinie-Mizerowie
Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 12 kwietnia 2023 o godz. 14.30 w rzymskokatolickim kościele w Karwinie-Frysztacie.
W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-196

Może Cię zainteresować..