czwartek, 21 września 2023
Imieniny: PL: Darii, Mateusza, Wawrzyńca| CZ: Matouš
Glos Live
/
Nahoru
VLADISLAV CZARNECKI
W dniu 22 lutego zmarł w wieku 85 lat nasz Drogi
VLADISLAV CZARNECKI
urodzony w Orłowej-Łazach, ostatnio zamieszkały w Bad Wilbad w Niemczech,
długoletni dyrygent Orkiestry Kameralnej w Pforzheim
Tych, którzy Go pamiętają, o chwilę zadumy prosi siostra Hildegarda z rodziną.
GŁ-151

Może Cię zainteresować..