poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: PL: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca| CZ: Magdaléna
Glos Live
/
Nahoru
JIRZINA KOZIEŁOWA
Matka nigdy nie umiera, ona tylko w daleką podróż się wybiera.
Dnia 10 lipca 2024 obchodziłaby swoje 95. urodziny nasza Kochana
śp. JIRZINA KOZIEŁOWA
z Czeskiego Cieszyna
zaś 13 lipca minie dziesiąta bolesna rocznica Jej śmierci. O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
GŁ-336

Może Cię zainteresować..