poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: PL: Bazylego, Bernardyna, Krystyny| CZ: Zbyšek
Glos Live
/
Nahoru

Fundusz Rozwoju Zaolzia – aktywność kół PZKO | 25.11.2017

Ten tekst przeczytasz za 2 min.
Zgłaszane do FRZ wnioski projektowe ocieniali członkowie Komisji Grantowej. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Fundusz Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków powoli wchodzi w koniec pierwszego roku działania. Zgromadzone są już projekty za wszystkie cztery kwartały. Chociaż przed nami jeszcze jedno posiedzenie Komisji Grantowej, to już teraz można konkretnie ocenić aktywność miejscowych kół PZKO.

 

Na 87 wniosków projektowych zgłoszonych do FRZ w 2017 roku 25 przypada na koła PZKO. Można by się spierać czy to dużo czy mało, ale dla mnie osobiście to dopiero początek. Suma pieniędzy na projekty PZKO-wskie zgłoszone w 2017 roku, to ponad milion koron z całej sumy 3,7 miliona koron wszystkich zgłoszonych wniosków. Oprócz efektywności finansowej, trzeba ocenić także stronę merytoryczną wniosków, albowiem tylko nieliczne z nich zostały odrzucone przez Komisję Grantową. Zakres tematyczny projektów jest duży. Najczęściej jednak pojawiają się wnioski związane z ważnymi jubileuszami, dalej imprezami patriotycznymi i wyjazdami poznawczymi do Polski. Na specjalną uwagę zasługują projekty wspierające integrację i aktywizację młodych członków do środowiska PZKO. Pojawiły się też projekty wspierające zespoły i wydawnictwa. Trzeba również wspomnieć o aktywnych szkołach i ich Macierzach oraz innych zaolziańskich organizacjach społecznych, przede wszystkim o Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, którego projekty zawsze mają wysoki poziom. W sumie jest to bardzo dobre świadectwo aktywizacji działalności społecznej. W ten sposób postulaty ideowe „Wizji 2035” materializują się w rzeczywistych działaniach i to bezpośrednio w naszych podstawowych jednostkach organizacyjnych.

Fundusz Rozwoju Zaolzia jest oczywiście nadal w pełni otwarty na przypływ kolejnych projektów w następnym roku. Patrzymy w przyszłość z nadzieją, że w następnych latach aktywność projektowa kół PZKO będzie trwa, a jeszcze lepiej by było, gdyby wzrastała, a koła korzystały z Funduszu w jak najszerszej skali.

Mariusz Wałach, przewodniczący Komisji Grantowej FRZ


Może Cię zainteresować.